Για την πλοήγηση


ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
(μΟΤΕΡ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ)

Ο κ. Καράμπελας Λάμπρος δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την επισκευή ηλεκτρικών κινητήρων (μοτέρ σαλίγκαρος).


ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες

• Ηλεκτροκινητήρες ασύγχρονοι
• Τριφασικοί
• Βραχυκυκλωμένου δρομέως
IP: 55, κλάση F
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SIEMENS


ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες
ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες
ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες
ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες
ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες
ilektrokinitires
Ηλεκτροκινητήρες